Radarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid.
Radarbild (Sentinel-1) över Malmö och Öresund som visar förändringar av radarvågor över tid. Öresundsbron, stora fartyg, byggnader och vindkraftverk till havs sprider radarvågor och radarmetoder används för att se klimateffekter och naturkatastrofer som översvämningar, jordskred och jordbävningar. Foto Ian Brown.
 

Genom kursen får du lära dig att bearbeta fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys. Kursen tar även upp fördjupad teori om fjärranalysens fysikaliska bakgrund, datakalibrering och datakorrektion, algoritmer som används i digital bildbehandling samt fjärranalysens begränsningar och utvärderingsmetoder.

Förväntade studieresultat:

  • förklara principerna bakom kalibrering och korrigering av bilddata från satelliter och flygburna sensorer
  • värdera och analysera bilddata från satelliter genom avancerade bildbehandlingsmetoder
  • bedöma kvaliteten i levererat datamaterial

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE7031 Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp eller motsvarande.

Kursansvar

Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8028, Advanced Remote Sensing, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A-B, 18/1-22/3, helfart, dagtid
Vt 2022, period A-B, helfart, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geovetenskap, geografi eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning vari skall ingå kunskap motsvarande Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp (GE7062). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan