Kursen behandlar teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrologi och vattenresurser. Centralt i kursen är kunskap om forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrologi: vattenflöde, vattenburen ämnestransport (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och vattenresursers variabilitet och förändring.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE8024, Advanced Hydrology, 7.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Fernando Jaramillo
E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, period A, 21/1-20/2, helfart, dagtid
Vt 2020, period A, 20/1-19/2, helfart, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5022) samt någon av följande kurser, Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025) eller Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp (GE7006). Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan