Interferogram Atrato River Colombia. Photo Sebastián Palomino Ángel.
Interferogram Atrato River Colombia. Photo Sebastián Palomino Ángel.
 

Kursen behandlar teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrologi och vattenresurser. Centralt i kursen är kunskap om forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrologi: vattenflöde, vattenburen ämnestransport (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och vattenresursers variabilitet och förändring.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Fernando Jaramillo
E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8032, Advanced Hydrology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A, 18/1-17/2, helfart, dagtid
Vt 2022, period A, helfart, dagtid

Behörighet

För tillträde till kuren krävs kunskaper motsvarande kursen Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan