Kursen baseras på teori och fältbaserade experiment som är relevanta för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans kommer att behandlas genom att använda Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position. I kursen ingår en fältvistelse vid NEO, vilket innebär kostnader dig som student.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Gialova Lagoon, Grekland. Fotograf Stefano Manzoni.
Gialova Lagoon, Grekland. Foto Stefano Manzoni.
 

Kursansvar

Stefano Manzoni
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7085, Ecohydrology - a Mediterranean perspective, 7.5 credits

Kursen ges

St 2021: Kursen ges i början på sommarterminen, heltid, dagtid.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp i ett naturvetenskapligt ämne eller i en kombination av två naturvetenskapliga ämnen där kurser om minst 7,5 hp hydrologi ska ingå. Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Studenter inom Masterprogrammet hydrologi, hydrologi och vattenresurser har förtur till platser på kursen. Övriga studenter antas i mån av plats. Kursen har 16 platser.

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan