För geovetare eller geografer är det viktigt att kunna genomföra och värdera insamling av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är likaså viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT. Kursen avser att ge färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt i ett avrinningsområde eller en kommun.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE8013, Geographic Analysis and Visualization in GIS, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period C-D, 5/11-18/1 (2019), heltid, dagtid
Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning, vari skall ingå kunskaper motsvarande GIS och fjärranalys, 15 hp (GE4012). Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan