För geovetare eller geografer är det viktigt att kunna genomföra och värdera insamling av data från kartor, upprätta geografiska databaser, använda digitala data från myndigheter och andra datakällor. Det är likaså viktigt att kunna sätta in mätserier i sitt sammanhang för analyser, sammanställningar och presentationer med hjälp av geografisk IT. Kursen avser att ge färdighet i att genomföra ett GIS-orienterat projekt i ett avrinningsområde eller en kommun.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7080, Geographic Analysis and Visualization in GIS, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning, vari skall ingå kunskaper motsvarande Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys 15 hp (G7062) eller minst 7,5 hp geografiska informationssystem (GIS). Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan