Kursen behandlar de processer som styr glaciärernas och istäckenas (inlandsisars) dynamik i tid och rum. Dessa isar är viktiga då de intimt interagerar med Jordens klimat, utgör naturliga arkiv för klimatvariationer, och är bland de främsta indikatorerna på klimatförändringarna. Växelverkan mellan klimatet och isarnas dynamik är mycket komplex och innefattar både direkta och indirekta kopplingar samt tidsfördröjningar. I kursen lägger vi grunden för att förstå dessa komplexa samband.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7052, Glaciology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period B, 18/2-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period B, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Matematik D och Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Anmälan / Kursplan