Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om klimatförändringar i ett längre tidsperspektiv. Speciellt behandlas orsaker till klimatvariationer och konsekvenser för miljön. Stor vikt läggs dels vid analys av aktuella forskningsresultat kopplat till dagens internationella klimatpolitik, dels vid samverkan mellan klimat- miljö- och samhällsutveckling.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursinnehållet överlappar delvis med kursen Klimat och samhälle, 15 hp (GE4011) och kursen kan därför inte ingå i examen tillsammans med Klimat och samhälle, 15 hp.

Kursansvar

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7063 Global Climate and Environmental Change, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i något av huvudområdena geografi, biogeovetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, kulturgeografi, samhällsplanering, ekonomisk historia eller internationella relationer. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan