Nuvarande markanvändning är utsatt för flera olika förändringsdrivrafter som ökad urbanisering, mekanisering i jord- och skogsbruk liksom från pågående klimatförändringar och kommer i framtiden att förändras avsevärt. Jord- och skogsbruket är i ökande utsträckning utsatt för krav på – utöver ökad effektivisering och diversifiering av produktionen – hänsyn till natur-, och kulturvård, landskapsbild, avsättning av grönytor för hälsa och rekreation liksom för energiproduktion inom arealplaneringen. Kursen ger dig kunskaper om krav för och konflikter mellan olika typer av markanvändning och aktuell planeringsdebatt.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, kulturgeografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvar
Peter Schlyter
E-post: peter.schlyter@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-2/11, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan