Vatten har en central roll för samhället och ekosystem. Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Obs! Ny kurskod GE8029 och ändrad behörighet from Ht 2018.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar
Arvid Bring
E-post: arvid.bring@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan