Vatten har en central roll för samhället och ekosystem. Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022). Engelska B eller motsvarande.

Obs! Ny kurskod GE8029 och ändrad behörighet from Ht 2018. Kursen ges period C-D.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar
Arvid Bring
E-post: arvid.bring@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, heltid
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, heltid. (Kursen ges med ny kurskod GE8029 Ht 2018 och ändrade förkunskapskrav)

Anmälan
Anmälan / Kursplan