Många av våra miljöproblem är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete för att minskas. Hur vetenskaplig kunskap, osäkerheter och kunskapsbrist hanteras i relation till policyutveckling berörs. Kursen tar bl. a. upp klimatförändringsproblematiken, regionala luftföroreningar, ozonhålet, havsfiskefrågor som exempel på olika typer av internationella miljöproblem. Kursen belyser särskilt EU:s roll i miljöarbetet. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Exkursion till Lettland ingår som kan medföra kostnader för studenten.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar
Peter Schlyter
E-post: peter.schlyter@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 20/3-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 26/3-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan