Många av våra miljöproblem är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete för att minskas. Hur vetenskaplig kunskap, osäkerheter och kunskapsbrist hanteras i relation till policyutveckling berörs. Kursen tar bland annat upp klimatförändringsproblematiken, regionala luftföroreningar, ozonhålet, havsfiskefrågor som exempel på olika typer av internationella miljöproblem. Kursen belyser särskilt EU:s roll i miljöarbetet. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Exkursion till Lettland ingår som kan medföra kostnader för studenten.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7007 International Environmental Issues, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Håkan Berg
E-post: hakan.berg@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, period C-D, 26/3-7/6, heltid, dagtid
Vt 2020, period C-D, 23/3-5/6, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan