Kursen behandlar klimatsystemet, glaciologi och geomorfologi under kvartärperioden (de senaste 2,6 miljoner åren) utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt kvartär klimat- och miljöutveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten och inleds med en längre fältkurs till norra Fennoskandia.

Kursen inleder Masterprogram i Naturgeografi och kvartärgeologi men kan även läsas som fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7072 Climate and Landscape, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period A-B, 3/9-2/11, heltid, dagtid
Ht 2019, kursen ersätts med en ny kurs Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp. Information om kursen kommer att presenteras senare under hösten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan