Kursen behandlar klimatsystemet, glaciologi och geomorfologi under kvartärperioden (de senaste 2,6 miljoner åren) utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt kvartär klimat- och miljöutveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten och inleds med en längre fältkurs till norra Fennoskandia.

Kursen inleder Masterprogram i Naturgeografi och kvartärgeologi men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvar
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-2/11, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan