Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska ​metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar. Kursen består både av teoretiska moment och mer praktiska inslag där du bland annat får analysera sjösediment, torv och trädringar.

Glaciallera från Södermanland är ett exempel på klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
Glacial lera från Södermanland är ett exempel på klimatarkiv. Foto Britta Sannel.
 

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7076 Quaternary Climate and Environmental Reconstructions, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A-B, 18/1-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan