Under den här kursen går vi igenom olika biologiska, fysikaliska och kemiska ​metoder som används för att rekonstruera klimat- och miljöförändringar. Kursen består både av teoretiska moment och mer praktiska inslag där du bland annat får analysera sjösediment, torv och trädringar.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvar
Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, helfart
Vt 2019, 21/1-25/3, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan