Landskapsmönster och förändrad markanvändning. Foto Regina Lindborg.
Landskapsmönster och förändrad markanvändning är viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner. Foto Regina Lindborg.
 

Under kursen studerar du hur landskapsförändringar påverkar ekosystem och förekomst av växter och djur. Vi betonar särskilt bevarande av biologisk mångfald i föränderliga miljöer. Du kommer att få insikt i olika metoder och verktyg för att analysera landskapseffekter på olika organismer. Kursen kommer att lyfta fram teorier i landskapsekologi och hur man utformar landskapsekologiska experiment med målet att förstå ekologiska processer. Ett annat syfte med kursen är att förstå hur politiska beslut, ekonomi och naturgeografi påverkar och har påverkat landskapet. För att fördjupa din vetenskapliga förståelse ska du läsa och kritiskt diskutera olika vetenskapliga artiklar i seminarier och workshops.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Sara Cousins
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7081, Landscape Ecology - Theory and Design, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid
Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp inom något av, eller i en kombination av, huvudområdena biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan