Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen kan eventuellt ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Peter Schlyter
E-post: peter.schlyter@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/1-25/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan