Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi och Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7053 Paleoglaciology, 7.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, period D, 6/5-7/6, heltid, dagtid
Vt 2020, period D, 4/5-5/6, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan