Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 30/4-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 6/5-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan