Kursen behandlar glaciala landformer och hur dessa används vid rekonstruktioner av inlandisars utbredning och dynamik. Du kommer att: (i) studera bildningsprocesser, (ii) lära dig att kartera glaciala landformer i satellitdata, digitala terrängmodeller samt i fält och (iii) genomföra geografiska analyser av landformer och landformbaserade inlandsisrekonstruktioner.

Kursen är en valbar kurs Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7053, Paleoglaciology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period D, 3/5-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan