Kursen behandlar permafrost ur ett processperspektiv, samt dess variation i tid och rum. Den behandlar specifikt permafrost och markprocesser och deras inverkan på ekosystem, hydrologi och den globala kolcykeln. Dessutom behandlas permafrost-hydrologisk modellering, och aktuell forskning om permafrost.

Permafrost med tundrapolygon visar på klimatförändringar, Alaska Arktis. Foto Britta Sannel.
Tundrapolygoner med permafrost i norra Alaska påverkas av klimatförändringar. Foto Britta Sannel.
 

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi och i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7051, Permafrost - Interactions with Ecosystems and Hydrology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A, 18/1-17/2, heltid, dagtid
Vt 2022, period A, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan