Genom kursen får du lära dig teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS och Masterprogram i landskapsekologi men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7062 Applied Remote Sensing and GIS for Environmental Analysis, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period A-B, 3/9 - 2/11, heltid, dagtid - ges endast inom Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
Ht 2018,
period C-D, 5/11 - 18/1 (2019), heltid, dagtid - öppet för fristående sökande och sökande inom andra masterprogram

Ht 2019, period A-B, 2/9-1/11, heltid, dagtid - ges endast inom Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid - ges inom Masterprogram i landskapsekologi men även för sökande inom andra masterprogram

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan