Genom kursen får du lära dig teori för och tillämpning av rumslig analys, modellering och visualisering med fjärranalys och GIS för landskapsanalys. Under kursen tränas programkännedom och bearbetnings- och visualieringsmetoder för vetenskapligt arbete.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS och Masterprogram i landskapsekologi men kursen kan också läsas som en fristående kurs Ht, period C-D.

Kursansvar

Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7062, Applied Remote Sensing and GIS for Environmental Analysis, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid - ges enbart inom Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS.
Ht 2020, period C-D, 3/11-17/1 (2021), heltid, dagtid - ges inom Masterprogram i landskapsekologi men även för sökande inom andra masterprogram.

Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid - ges enbart inom Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS.
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid - ges inom Masterprogram i landskapsekologi men även som fristående kurs.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan