Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar hur trafik och mobilitet påverkar miljö och hälsa.  Den syftar till att allsidigt ta upp miljöfrågorna och trafiken lokalt, regionalt och globalt med de transportpolitiska målen och nationella miljömål tas som utgångspunkt. Det är på trafikområdet vi har några av de största miljöutmaningarna och potentialen att förbättra miljön eftersom konsumtionssamhället samt var produktionen äger rum medför ett omfattande transportarbete. Trafikproblematiken sätts in i ett större samhällsplaneringsrelevant sammanhang och kursen utvecklar din förmåga att analysera transportpolitiska mål samt att lägga ett systemanalytiskt perspektiv på transportsystem och deras miljöeffekter. Internationellt är trafikproblem under begreppet ”mobility” en viktig forskningsinriktning för en hållbar samhällsutveckling. Olika exempel för att minska trafikens miljöpåverkan behandlas liksom alternativa lösningar för att minska transportbehovet. I kursen ingår en teoretisk del där representanter för myndigheter och miljöorganisationer som arbetar med trafikfrågor medverkar samt ett större projektarbete.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp på grundnivå, alternativt 30 hp på avancerad nivå, i något av huvudområdena biogeovetenskap, geovetenskap, geografi, kulturgeografi, naturgeografi och kvartärgeologi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Svenska B/Svenska 2 och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursansvar
Zahra Kalantari
E-post: zarah.kalantari@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, period A-B: 3/9-2/11, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan