Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t ex finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan.

Kursen behandlar speciellt vattenresurser och vattenkvalitet, föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens. Regionala analyser relateras vidare till vattenresursers globala sårbarhet och resiliens.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Matematik D samt kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, biologi, miljövetenskap, eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning, vari skall ingå kunskaper motsvarande 7,5 hp statistik på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Safano Manzoni
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-2/11, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan