Vi ger tillsammans med Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp.  Första året inom programmet ger vi tre obligatoriska kurser: Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, Tellus II - Narturgeografi, 12,5 hp och Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp som även kan läsas som fristående kurser. Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp är en campus/fältbaserad kurs och består av en exkursion och ges i slutet av sommarterminen. Kurserna Tellus I - Geologi, 15 hp, Tellus II - Geologi, 12,5 hp samt Tellus III - Geologi, 2,5 hp som ges av IGV är obligatoriska under första året. Från och med år två kan du välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp är en förberedande kurs innan examensarbetet och ges varje termin. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete 15/30 hp vid en av de två institutionerna.

Vi ger även kurserna Kartografi och kartdesign, 15 hp, Klimatvariationer, 7,5 hp, Geografiska informationssystem, 7,5 hp samt Geomorfologiska processer, 7,5 hp på distans.

  Våra kurser som ges inom Kandidatprogrammet i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp
Ht/Vt GE2020 Tellus I - Naturgeogafi, 15 hp*
Ht/Vt GE4023 Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp*
St GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp*
Vt GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp
Ht GE4019 Geografiska informationssystem, 7,5 hp
Ht/Vt

GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp

Ny kurs Vt 2019. Kan inte ingå i samma examen som GE4019.

Ht GE4020 Geomorfologiska processer, 7,5 hp
Ht GE4021 Klimatvariationer, 7,5 hp
Ht/Vt GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp*
Ht/Vt Examensarbete, 15/30 hp

* Kurserna är obligatoriska inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan även läsas som fristående kurser.

Vissa kurser kan ha särskild behörighet, se respektive kurs. Information om när kursen ges står på respektive kurs hemsida.