Kursen behandlar geomorfologisk processlära, kartering och tolkning av landskapsutvecklingen. Kursen tar även upp geomorfologiska teorier och konceptuella landskapsutvecklingsmodeller. Kursen ges som en distanskurs.

Kursen ges på engelska.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp (GE2011) eller Tellus III, 7,5 hp (GG4034) eller Geografi III, 30 hp (GE5001).

Kursen ges
Ht 2018, distans
Ht 2019, distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar
Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)