Kursen tar upp geomorfologisk processlära, kartering och tolkning av landskapsutvecklingen. Kursen tar även upp geomorfologiska teorier och konceptuella landskapsutvecklingsmodeller. Genom kursen lär du dig att tolka och redogöra för landskapsutvecklingen i ett område.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurserna Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys 15 hp (GE4010/GE5033), Geomorfologiska processer (GE4020) eller motsvarande.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4031 Geomorphological Processes, 7.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar

Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)

Kursen ges

Ht 2019, distans

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 30 hp geovetenskap alternativt motsvarande minst 60 hp geografi.

Anmälan

Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan