Kursen tar också upp geomorfologiska teorier och konceptuella landskapsutvecklingsmodeller. Genom kursen lär du dig att tolka och redogöra för landskapsutvecklingen i ett område.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurserna Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys 15 hp (GE4010/GE5033) eller den tidigare distanskursen Geomorfologiska processer, 7,5 hp (GE4020) eller motsvarande.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4031 Geomorphological Processes, 7.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)

Kursen ges

Ht 2020, distans
Ht 2021, distans

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 30 hp geovetenskap alternativt motsvarande minst 60 hp geografi.

Anmälan

Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan