Du får också kunskaper om ämnenas framväxt och idéhistoriska utveckling. Kursen är uppbyggd kring läsning och diskussion av aktuell vetenskaplig litteratur. Kursen behandlar vetenskaplig presentationsteknik och du gör en självständig litteraturstudie som gärna kan vara kopplad till ditt examensarbete på kandidatnivå.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kursen är ett förkunskapskrav till självständigt arbete/examensarbete i geovetenskap på distans: Examensarbete i geovetenskap och vid Institutionen för geologiska vetenskaper

Kurskod och beskrivning på engelska

GE5023 Earth Science by Distance Learning - Specialisation, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)

Kursen ges

Ht 2020, distans
Vt 2021, distans
Ht 2021, distans
Vt 2022, distans

Behörighet

Kunskaper motsvarande 120 hp i geovetenskap, vari ska ingå Tellus III (GG4034) eller motsvarande.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan