Kursen syftar till att ge insikt om vad som är aktuella frågor inom naturgeografisk och kvartärgeologisk forskning idag. Du får också kunskaper om ämnenas framväxt och idéhistoriska utveckling. Kursen är uppbyggd kring läsning och diskussion av aktuell vetenskaplig litteratur. Kursen behandlar vetenskaplig presentationsteknik och du gör en självständig litteraturstudie som gärna kan vara kopplad till ditt examensarbete på kandidatnivå.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE5023 Earth Science by Distance Learning - Specialisation, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar

Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)

Kursen ges

Vt 2019, Distans
Ht 2019, Distans
Vt 2020, Distans

Behörighet

Kunskaper motsvarande 120 hp i geovetenskap, vari ska ingå Tellus III (GG4034) eller motsvarande.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan