Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden.

Kursen tar upp:

  • teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor
  • teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer
  • naturliga klimatarkiv
  • människans påverkan på klimatet

Kursen ges på engelska.

Behöriget
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp (GE2011) eller Tellus III, 7,5 hp (GG4034) eller Geografi III, 30 hp (GE 5001).

Kursen ges
Ht 2018, distans
Ht 2019, distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar
Margareta Hansson
E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)