Kursen behandlar de naturliga och antropogena processer som styr klimatet på jorden samt klimatets variation med tiden.

Kursen tar upp:

  • teorier om klimatvariationer på olika tidsskalor
  • teorier om klimatets styrmekanismer och återkopplingsmekanismer
  • naturliga klimatarkiv
  • människans påverkan på klimatet

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Klimatvariationer (GE5005/GE4021), Klimat och samhälle (GE4011/GE5034) eller motsvarande.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Margareta Hansson
E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och engelsk benämning

GE4032 Climate Variability, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, distans
Ht 2021, distans

Behöriget

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 30 hp geovetenskap alternativt motsvarande minst 60 hp geografi.

Anmälan

Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan