Institutionen för naturgeografi använder lärplattformen Moodle för distansundervisning.

Aktuella distanskurser hittar du på denna sida: http://moodle.natgeo.su.se
Kursnyckel (Enrollment Key) ges av kursansvarig lärare i samband med registrering på kursen.