Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får lära dig om hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer, grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Kurskod och benämning på engelska

GE2020 Tellus I - Physical Geography, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Ht 2018: Steffen Holzkämper (kan ej besvara frågor om registrering)

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kurslitteratur

Marshak, S., 2015: Earth: Portrait of a Planet. 5:e utgåvan. W.W. Norton and Co. Inc

Kursen ges

Ht 2018, distans
Vt 2019, distans
St 2019, distans
Ht 2019, distans
Vt 2020, distans

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Sommartermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan