Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får lära dig om hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer, grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Kurslitteratur
Marshak, S., 2015: Earth: Portrait of a Planet. 5:e utgåvan. W.W. Norton and Co. Inc

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursen ges
Vt 2018, distans
Ht 2018, distans
Vt 2019, distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar
Vt 2018: Norris Lam (kan ej besvara frågor om registrering)

St 2018: Steffen Holzkämper och Lars-Ove Westerberg (kan ej besvara frågor om registrering)