Tellus I - Naturgeografi, 15 hp är en grundkurs som ges helt på distans. Du får lära dig om hydrologi, jordskred, floder och översvämningar, hav, kustlinjer, grundvatten, atmosfär och klimat, arida områden, geomorfologi, kvartärgeologi och globala förändringar.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Kurslitteratur

Marshak, S., 2015: Earth: Portrait of a Planet. 5:e utgåvan. W.W. Norton and Co. Inc

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Margareta Hansson (kan ej besvara frågor om registrering)
E-post: margareta.hansson@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och benämning på engelska

GE2020 Tellus I - Physical Geography, 15 credits

Kursen ges

Ht 2019, distans, studietakt 50 %
St 2020, distans, studietakt 100 %
Vt 2020, distans, studietakt 50 %
Ht 2020, distans, studietakt 50 %
Vt 2021, distans, studietakt 50 %

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Sommartermin: anmälan senast den 15 mars via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan