Kursen är en grundkurs som ges helt på distans och behandlar jordens form och uppmätnings- och registreringsmetoder samt geografiska informationssystem och grundläggande kartografi. Vidare behandlas jordens kvartära klimatutveckling, klassificering av jordarter, deras bildningssätt och utbredning samt lito-, bio- och kronostratigrafiska analysmetoder och markrelaterade miljöproblem. Under kursen behandlas också samverkan mellan markförhållanden och biotoper, länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning samt hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020).

Kursen ges
Vt 2018, distans
Ht 2018, distans
Vt 2019, distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar
Norris Lam (kan ej svara på frågor om registrering)