Vidare behandlas jordens kvartära klimatutveckling, klassificering av jordarter, deras bildningssätt och utbredning samt lito-, bio- och kronostratigrafiska analysmetoder och markrelaterade miljöproblem. Under kursen behandlas också samverkan mellan markförhållanden och biotoper, länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning samt hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4023 Tellus II - Physical Geography, 12.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar

Norris Lam (kan ej svara på frågor om registrering)

Kursen ges

Ht 2018, distans
Vt 2019, distans
Ht 2019, distans
Vt 2020, distans

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020).

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan