Vidare behandlas jordens kvartära klimatutveckling, klassificering av jordarter, deras bildningssätt och utbredning samt lito-, bio- och kronostratigrafiska analysmetoder och markrelaterade miljöproblem. Under kursen behandlas också samverkan mellan markförhållanden och biotoper, länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning samt hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Mattias Winterdahl
E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4023 Tellus II - Physical Geography, 12.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, distans, studietakt 50 %
Vt 2021, distans, studietakt 50 %
Ht 2021, distans, studietakt 50 %
Vt 2022, distans, studietakt 50 %

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020).

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan