Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder. Även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält behandlas.

Kursen innehåller en exkursion till Lertorpet. Kursen medför en kostnad på cirka 1000 kr + övriga reskostnader.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4024 Tellus III - Physical Geography, 2.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kontaktperson (kan ej besvara frågor om registrering)

Gustaf Hugelius (kan ej svara på frågor om registrering)
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursen ges

Kursen är flyttad till slutet av augusti under sommarterminen 2020. 

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020) och Tellus II, 12,5 hp (GE4023).

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan