Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder. Även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält behandlas. Kursen innehåller en exkursion till Värmland, Filipstad, vilket medför en kostnad för dig som är student.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning men kan läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4024 Tellus III - Physical Geography, 2.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges

St 2021

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020) och Tellus II, 12,5 hp (GE4023).

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan