Första året inom programmet ger vi tre obligatoriska kurser: GE2020 Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, GE4023 Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp. Kursen GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp är en campus/fältbaserad kurs och består av en exkursion och ges i slutet av sommarterminen.

Kurserna GG2008 Tellus I - Geologi, 15 hp, GG4039 Tellus II - Geologi, 12,5 hp samt GG4042 Tellus III - Geologi, 2,5 hp som ges av IGV är obligatoriska under första året.

Från och med år två kan du välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. Vi ger kurserna GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp,  GE4031 Geomorfologiska processer, 7,5 hp, GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp och GE4032 Klimatvariationer, 7,5 hp.

GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp är en obligatorisk och förberedande kurs innan examensarbetet och ges varje termin. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete 15/30 hp vid en av de två institutionerna.

År 1 Obligatoriska kurser

Höst-, vår- och vissa
sommerterminer

GE2020 Tellus I - Naturgeogafi, 15 hp
Höst- och vårtermin GE4023 Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Sommartermin GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp (Fältkurs)
Höst- och vårtermin Tellus I, II, III - Geologi vid IGV
År 2-3 Valbara kurser
Vårtermin GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp
Höst- och vårtermin GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
Hösttermin GE4031 Geomorfologiska processer, 7,5 hp
Hösttermin GE4032 Klimatvariationer, 7,5 hp
  Obligatorisk kurs och valbara kurser vid IGV
År 3 Obligatoriska kurser
Höst- och vårtermin GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp
Höst- och vårtermin Examensarbete i geovetenskap, 15/30 hp
  Examensarbete i geovetenskap vid IGV

 

Information om när kursen ges står på respektive kurs hemsida. Vissa kurser kan ha särskild behörighet, se respektive kurs.

Anmälan

Anmälan till kurs

Länk till anmälan finns under respektive kurs hemsida.

Anmälan till kandidatprogrammet

Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp