Syftet med denna kurs är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd. Vilka konflikter finns mellan ekonomisk tillväxt, välfärd och miljöhänsyn, och varför? Kursen syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. “Ekologisk ekonomi” tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst; mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet; tillväxt och miljö; hantering av gemensamma tillgångar; naturen som resurs samt handel och miljö.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre

Kursen ges
Vt 2018, 20/3-27/4, dagtid, heltid
Vt 2019, 26/3-3/5, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan