Syftet med denna kurs är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd.  Den syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. Kursen tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst; mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet; tillväxt och miljö; hantering av gemensamma tillgångar; naturen som resurs samt handel och miljö.

Ekologisk ekonomi 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1004 Ecological Economics, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2020, period C, 23/3-1/5, heltid, dagtid
Ht 2020, period C, 3/11-2/12, heltid, dagtid: Observera att kursen planeras att ges som en ny kurs GE2026 Ekologisk ekonomi, 7,5 hp och kommer att ges som fristående kurs. Kursen kommer att utgöra en kursdel i GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp. Innan ansökan öppnar kommer all information finnas tillgänglig. 

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan