Syftet med denna kurs är att skapa förståelse för naturresursers och ekosystemens roll för samhällsekonomin och människans välfärd.  Den syftar också till att klargöra skillnaderna mellan ekologisk ekonomi, miljöekonomi och nationalekonomi. Kursen tar upp följande: ekonomiska verktyg i miljöns tjänst; mått på ekonomisk och ekologisk hållbarhet; tillväxt och miljö; hantering av gemensamma tillgångar; naturen som resurs samt handel och miljö.

Ekologisk ekonomi 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Viktig information!

Till alla studenter som ska läsa kursen Ekologisk Ekonomi 7,5 hp:

Kursen kommer att ges i princip som det var tänkt, men via länk. Kursintroduktion och föreläsningarna framöver ges via verktyget Zoom. Du kommer att få en inbjudan via kursens Athena-sida med en länk till varje kurstillfälle. Du kommer därför att behöva vara uppkopplad på någon enhet. Efter att ha testat är en datorskärm att föredra framför en mobiltelefon. Ljudet är ok, men eftersom vi visar vanliga powerpoint-bilder syns de betydligt bättre på en större skärm.

Och som vanligt, se till att ha tillgång till kursboken från första veckan, då den kommer att användas direkt. Den kan finnas begagnad i Facebook gruppen ”HSU genom tiderna”.

Vi nås även via mail: thomas.hahn@su.sechristina.schaffer@natgeo.su.se

Välkommen till kursen och uppkopplingen kl 9.00 måndag 23 mars!

 

Kursansvar

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre
E-post: thomas.hahn@su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1004 Ecological Economics, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2020, period C, 23/3-1/5, heltid, dagtid
Ht 2020, period C, 3/11-2/12, heltid, dagtid: Kursen ges som en ny kurs GE2026 Ekologisk ekonomi, 7,5 hp och den ges som fristående kurs. Kursen utgör också en kursdel inom GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan