Kursen ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv och det ingår en fördjupning av teorier kring naturresursförvaltning. Fokus ligger på förvaltning och vård av de produkter och underliggande processer som ekosystemen genererar till oss människor. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 4/10-2/11, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan