Kursen ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv och det ingår en fördjupning av teorier kring naturresursförvaltning. Fokus ligger på förvaltning och vård av de produkter och underliggande processer som ekosystemen genererar till oss människor. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kurskod och benämning på engelska

GE1020 Ecosystem Service Management, 7.5 credits

Kursansvar

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period B, 4/10-2/11, heltid, dagtid
Ht 2019, period B, 3/10-1/11, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan