Geografi III är användbar för dig som ska arbeta med utredningar och beslutsunderlag för nationella eller internationella planerings- och utvecklingsfrågor av geografisk karaktär. Kursen är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på Kandidatprogram i geografi och innehåller inslag av vetenskapsfilosofi, samhällsplanering, forskningsteori och metodik. Den sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete om 15 hp som bygger på egen datainsamling.

För studenter inom Ämneslärarprogrammet ges motsvarande kurser GE5024/GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik 30/15 hp.

Kursansvar

Annika Dahlberg
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE5001 Geography III, 30 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-D, 31/8-15/1 (2021), heltid, dagtid
Ht 2021, period A-D, 30/8-16/1 (2022), heltid, dagtid

Behörighet

Geografi I 30 hp (GE2001) , Geografi II 30 hp (GE4001) eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan