Geografi III är användbar för dig som ska arbeta med utredningar och beslutsunderlag för nationella eller internationella planerings- och utvecklingsfrågor av geografisk karaktär. Kursen är den sista av de tre första obligatoriska kurserna på kandidatprogrammet i geografi och innehåller inslag av vetenskapsfilosofi, samhällsplanering, forskningsteori och metodik. Den sista delen av kursen utgörs av ett projektarbete om 15 hp som bygger på egen datainsamling, i Sverige eller utomlands.

Ht 2017: I kursen ingår en exkursion på ca 2-3 veckor till Georgien, vilket innebär kostnader dig som student.

För studenter inom ämneslärarprogrammet (HSD eller GIH), ges motsvarande kurser GE5024/GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik 30/15 hp.

Behörighet
Geografi I 30 hp (GE2001) , Geografi II 30 hp (GE4001) eller motsvarande.

Kursansvar
Sophie Trygger (Vt 2018)
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Annika Dahlberg (Ht 2018)
Institutionen för naturgeografi
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-18/1, dagtid, heltid

Anmälan

Anmälan / Kursplan