Kursen behandlar aktuella geografiska frågeställningar kopplat till en vald region. Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Vidare behandlas problemlösning och val av geografisk metodik. En central del av kursen är en fältresa utanför Sverige, som omfattar exkursion och materialinsamling för ett projektarbete.
Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001).

Kursansvar och information
Peter Kinlund
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Annika Dahlberg
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, 26/3-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan