Är du nyfiken på en geografisk fältkurs där du kan använda dig av dina geografiska kunskaper i verkligheten? Vill du resa till Georgien, ett land där Europa möter Asien? Georgien är ett land i snabb politisk, ekonomisk och social förändring, med en palett av olika geografiska miljöer inom en begränsad yta – från glaciärer på 5000 meters höjd till halvöken, från täta skogar till vin- och citrusodlingar, från futuristiska stadsmiljöer till tusenåriga grottbosättningar. Och mycket mer…

Många intressanta frågor väcks som du får analysera med hjälp av dina förvärvade geografiska kunskaper och färdigheter. Utöver kännedom om regionen Kaukasien får du under kursen övning i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete.

Själva exkursionen då du är i fält är en central del av kursen och omfattar cirka tre veckor från mitten av april 2019.  Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001).

Kursansvar och information
Peter Kinlund
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, 26/3-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan