Är du nyfiken på en geografisk fältkurs där du kan använda dig av dina geografiska kunskaper i verkligheten? Vill du resa till Georgien, ett land där Europa möter Asien? Georgien är ett land i snabb politisk, ekonomisk och social förändring, med en palett av olika geografiska miljöer inom en begränsad yta – från glaciärer på 5000 meters höjd till halvöken, från täta skogar till vin- och citrusodlingar, från futuristiska stadsmiljöer till tusenåriga grottbosättningar. Och mycket mer…

Konserthuset i Georgiens huvudstad Tbilisi. Foto Peter Kinlund
Konserthuset i Georgiens huvudstad Tbilisi. Foto Peter Kinlund.
 

Många intressanta frågor väcks som du får analysera med hjälp av dina förvärvade geografiska kunskaper och färdigheter. Utöver kännedom om regionen Kaukasien får du under kursen övning i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete.

Själva exkursionen då du är i fält är en central del av kursen och omfattar cirka tre veckor från första delen av april 2020.  Fältresan innebär en kostnad för dig som student.

Kursansvar

Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Språk

Kursen kan komma att ges på engelska.

Kurskod och engelsk benämning

GE5027 Geographical Field Course, 15 credits

Kursen ges

Vt 2020, period C-D, 23/3-5/6, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001).

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan