Kursen behandlar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i geografiska informationssystem med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på geografiska data samt genomföra rumsliga karteringar, visualiseringar och analyser i ett geografiskt informationssystem.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap och Kandidatprogram i geovetenskap, men en kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Norris Lam
E-post: norris.lam@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period B, 4/10-4/11, heltid, dagtid
Ht 2019, period B, 3/10-1/11, heltid, dagtid

Kurskod och benämning på engelska

GE4027 Geographic Information Systems (GIS), 7.5 credits

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 30 hp geovetenskap eller 60 hp biogeovetenskap.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se
Anmälan / Kursplan