Kursen behandlar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i geografiska informationssystem med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på geografiska data samt genomföra rumsliga karteringar, visualiseringar och analyser i ett geografiskt informationssystem.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs 30 hp geovetenskap eller 60 hp biogeovetenskap.

Kontakt
Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 4/10-4/11, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan