Exkursion och fältarbete i Andalusien, Spanien 2016. Foto Erik Hansson.
Exkursion och fältarbete i Andalusien, Spanien 2016. Foto Erik Hansson.
 

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer t.ex. till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Kursansvarig

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och benämning på engelska

GE5033 Geomorphological processes, Natural Hazards and Risk Assessments, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2021), heltid, dagtid
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande minst 60 hp geovetenskap eller minst 60 hp geografi.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan