Exkursion och fältarbete i Spanien 2016. Fotograf Erik Hansson.
Exkursion och fältarbete i Spanien 2016. Fotograf Erik Hansson.
 

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer t.ex. till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (GE2011) eller 90 hp i geografi.

Kursansvarig
Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-18/1, heltid, dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan