Exkursion och fältarbete i Andalusien, Spanien 2016. Foto Erik Hansson.
Exkursion och fältarbete i Andalusien, Spanien 2016. Foto Erik Hansson.
 

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer t.ex. till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Kursansvarig

Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period C-D, 5/11-18/1 (2019), heltid, dagtid
Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid

Schema

Länk till schema i TimeEdit

Schemat för kursen är i normalfallet klart senast en månad innan kursstart och eventuella mindre schemaändringar kan förekomma under kursens gång.

Behörighet

Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (GE2011) eller 90 hp i geografi.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan