Under kursen lär du dig grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i fjärranalys och geografisk informationsvetenskap med fokus på biogeo- och geovetenskapliga tillämpningar. Du studerar digital bildbehandling och klassificering av fjärranalysdata med stöd geografiska data samt geografisk databashantering rumsliga datastrukturer och rumslig analys för geografiska informationssystem (GIS). Kursen är till stor del baserad på praktisk tillämpning av GIS och fjärranalys.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp eller 60 hp i ett natur- eller teknikvetenskapligt ämne, eller arkeologi.

Kontaktpersoner
Vt 2018
Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Norris Lam
E-post: norris.lam@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, Kursen ges inte Vt 2019

Kursplan

 

Kursplan