Studenter vid Tarfala forskningsstation. Foto Robin Blomdin.
Studenter vid Tarfala forskningsstation. Foto Robin Blomdin.
 

Du lär dig om processer och former i högalpin miljö. Kursen består av två delar:
1. Teori med övningar (distansundervisning) samt egen inläsning av kurslitteratur under sommaren fram till fältvistelsen.
2. En c:a 2 veckor lång fältkursdel vid Tarfala forskningsstation, Kebnekaise 29 juli - 9 augusti 2019, med exkursioner, fältövningar och ett projektarbete i grupp vilket involverar insamling och analys av fältdata.

Notera att fältkursen involverar långa vandringar och arbete under ibland svåra bergsväderförhållanden.

Kursen medför en kostnad på cirka 2700 kr (St 2019) + övriga resekostnader.

Kursansvar

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Robin Blomdin
E-post: robin.blomdin@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursen ges

St 2019. Kursupplägg och datum se ovan.

Kurskod och engelsk benämning

GE5003 Glaciers and High Mountain Environments, 7.5 credits

Behörighet

Kunskaper motsvarande 60 hp geovetenskap eller 90 hp geografi.

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan