Kursen ger en grundläggande helhetssyn på samspelet mellan människa, natur och samhälle. Det är en grundkurs, som även passar bra som breddning eller komplettering av andra akademiska studier, då innehållet är unikt och kursens breda perspektiv ger ett bra komplement till andra studier. Dess tvärvetenskapliga karaktär förmedlas genom medverkan av vitt skilda forskningsfält. Naturgeografi, Systemekologi, Kulturgeografi, Statsvetenskap, Filosofi, Pedagogik, Sociologi, Juridik och Nationalekonomi är exempel på institutioner som medverkar.

Hållbar samhällsutveckling
 

Kursen omfattar två terminers heltidsstudier, vilket motsvarar 60 hp. Hållbar samhällsutveckling är uppbyggd av åtta fristående kurser vilket ger möjligheten att läsa dessa som enskilda komponenter eller som ett helt utbildningspaket.

Samtliga delmoment i HSU som också läsas som fristående kurser

Ht, period A Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp
Ht, period B Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp
Ht, period C Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp
Ht, period D Hållbar konsumtion, 7,5 hp
Vt, period A Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp
Vt, period B Miljöetik 7,5 hp
Vt, period C Ekologisk ekonomi 7,5 hp
Vt, period D Miljökommunikation 7,5 hp

 

Samtliga kurser söker du via antagning.se.

Kursen Hållbar samhällsutveckling kan ingå i en kandidatexamen enligt följande alternativ:

  1. Kursen läses som helårskurs (60 hp), och tillgodoräknas som kandidatkurs i det huvudområde (ämne) inom vilket kandidatexamen skall utfärdas. (Gäller inte alla huvudområden! Kontakta resp. studievägledare)
  2. Kursen läses som helårskurs (60 hp) och ses som en breddningskurs utanför det huvudområde inom vilket examen skall utfärdas.
  3. De separata fristående kurser som bygger upp Hållbar samhällsutveckling, läses till en omfattning och inriktning som passar det huvudområde inom vilket examen skall utfärdas.

Kursansvar

Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 54

Studievägledare

Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Rum: T322

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1015 Sustainable Development, 60 credits

Kursen ges

Ht 2019-Vt 2020, period A-D, 2/9 (2019) - 5/6 (2020), heltid, dagtid
Ht 2020-Vt 2021 - nytt upplägg från och med Ht 2020

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan