Kursen tar också upp naturvetenskapliga miljöforskares och politikers respektive myndigheters sätt att diskutera och hantera hållbar utveckling, miljömål och olika miljöfrågor, t.ex. klimatfrågan. Som student förvärvar du en grundläggande översikt av miljöpolitisk forskning på internationell, nationell och lokal nivå, samt inblickar i demokrati- och rättviseteoretiska aspekter på miljöproblem och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen

Kursen ges

Ht 2018, period C, 5/11-5/12, heltid, dagtid
Ht 2019, period C, 4/11-4/12, heltid, dagtid

Kurskod och benämning på engelska

GE1005 Sustainable Development and Environmental Politics, 7.5 credits

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan