Kursen behandlar hållbar utveckling och strategier för hållbar utveckling och miljömål. Kursen behandlar vidare naturvetenskapliga miljöforskares och politikers respektive myndigheters sätt att diskutera och hantera hållbar utveckling, miljömål och olika miljöfrågor, t.ex. klimatfrågan. Som student förvärvar du en grundläggande översikt av miljöpolitisk forskning på internationell, nationell och lokal nivå, samt inblickar i demokrati- och rättviseteoretiska aspekter på miljöproblem och hållbar utveckling.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-5/12, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan