Kursen tar också upp naturvetenskapliga miljöforskares och politikers respektive myndigheters sätt att diskutera och hantera hållbar utveckling, miljömål och olika miljöfrågor, t.ex. klimatfrågan. Som student förvärvar du en grundläggande översikt av miljöpolitisk forskning på internationell, nationell och lokal nivå, samt inblickar i demokrati- och rättviseteoretiska aspekter på miljöproblem och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1005 Sustainable Development and Environmental Politics, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2019, period C, 4/11-4/12, heltid, dagtid
Ht 2020: kursen ges inte Ht 2020 eftersom kursen GE1015 Hållbar samhällsutveckling revideras. 

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan